N e j l e p š í h u d b a p r o v a š e a k c e
Dvacetiletá zkušenost, vlastní SOUND & LIGHTSHOW pro uspokojení až 300 účastníků události. Na akce vyrážím podle potřeby zákazníka bez ohledu na vzdálenost nebo nepřízeň počasí . Vybavení pro události ve středně velkém sále nebo pod širým nebem. Pro významné události jako jsou kulaté narozeniny nebo svatba PLAYLIST vždy předem konzultuji s oslavenci.